De levensverwachting in Nederland is in de afgelopen 100 jaar sterk verbeterd en zal nog verder toenemen in de komende decennia. Veroudering geeft een verhoogde kans op het krijgen van hersenziekten, zoals een beroerte, dementie en ouderdomsdepressie. De last van deze ziekten is hoog, voor zowel patiënten, mantelzorgers als de maatschappij. Het is daarom belangrijk om de oorzaken van deze ziekten te onderzoeken. Zulke oorzaken zijn mogelijke aangrijpingspunten voor nieuwe behandelingen. Er komt steeds meer bewijs dat schade aan de kleinste bloedvaatjes in het lichaam een belangrijke rol speelt in het ontstaan van een beroerte, maar ook van dementie en ouderdomsdepressie. In deze lezing zal dhr. Van Sloten de laatste stand van zaken over dit onderwerp met u doornemen.

Dhr. van Sloten is arts in opleiding tot internist en is als onderzoeker verbonden aan het INSERM in Parijs en de Universiteit Maastricht. Hij doet daar onderzoek naar veroudering van bloedvaten en het ontstaan van beroerte, dementie en ouderdomsdepressie

Donderdag 19 april 2018 van 20:00 uur tot 21:30 uur in de Voorhof, naast de Oude Kerk, Herenstraat 77 in Voorburg.

De entree van € 5,- komt geheel ten goede aan de restauratie van de toren van de Oude Kerk. In de pauze kunt u genieten van een kopje koffie of een glaasje wijn. Meer informatie: www.oudekerkvoorburg.nl