Huygenskwartier

Constantijn Huygens. Een leven in brieven
Verwacht: 31 augustus - 4 december 2022

Voor het eerst is er een tentoonstelling exclusief gewijd aan Huygens’ briefwisseling. In veertig brieven, van en aan Constantijn Huygens, ontmoet de bezoeker beroemdheden als de filosoof René Descartes, de ‘eerste’ geleerde vrouw Anna Maria van Schurman, de dichter P.C. Hooft en vele anderen.

Bij elke originele brief zijn objecten te zien die er verband mee houden, waaronder een geconserveerd hart in een loden kistje.

Constantijn Huygens wordt gezien als een van de meest uitgesproken persoonlijkheden van de Hollandse zeventiende eeuw. Als secretaris, raad en rekenmeester diende hij drie prinsen van Oranje. Daarnaast geniet hij faam als dichter, diplomaat, kunstkenner, componist en musicus. Hij berekende zelf eens dat hij in zijn leven ruim 70.000 brieven moet hebben geschreven.

De Voorburgse musea Huygens’ Hofwijck en Huygens’ Swaensteyn vieren met de expositie het feit dat de online database met Huygens’ correspondentie is voltooid. Ruim 9000 brieven uit zijn particuliere correspondentie zijn te raadplegen via de database Huygens’ Briefwisseling Online. Bovendien is het vierhonderd jaar geleden dat Constantijn tot ridder werd geslagen.

Meer informatie op de website van Huygens’ Swaensteyn.

Meer dan dertig deskundigen plaatsen in de bundel bij de tentoonstelling de brieven van Huygens in hun historische context.