Huygenskwartier

Wandelen langs landgoederen en buitenplaatsen

De strandwal, de historische zandrug die parallel aan de Nederlandse kustlijn loopt, was vanwege zijn hoge ligging zeer geschikt voor bewoning. In de middeleeuwen werd hierop het centrum van Voorburg, het huidige Huygenskwartier, gesticht.

Vanaf de 17de eeuw werden de flanken van de strandwal benut voor de aanleg van buitenplaatsen. De eeuwenoude ‘Heerwech’ over de strandwal was een belangrijke vervoersader. Via deze weg waren de buitenplaatsen in de zomermaanden goed te bereiken voor de eigenaren die in de omliggende steden hun hoofdverblijf hadden. Deze wandelroute leidt je langs een deel van die landgoederen en buitenplaatsen van Leidschendam-Voorburg.

Vliet als verkeersader

Ook het evenwijdig aan de strandwal gelegen kanaal de Vliet bevorderde de aanleg van landgoederen en buitenplaatsen. Dit water, gegraven rond de 12de eeuw, maakte deel uit van het Rijn-Schiekanaal. De Vliet was tot de 19de eeuw de belangrijkste verkeerader in deze regio. Over de in 1638 gegraven Trekvliet pendelden talloze reizigers met de trekschuiten en andere vaartuigen over dit kanaal tussen de steden en dorpen.

Wat kun je zien?

De wandelroute leidt je deels over de strandwal en deels langs de Vliet. Verder kom je langs bijzondere plekken, zoals buitengoed Dorrepaal, Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn.

Praktische informatie

De lengte van de wandelroute Leidschendam-Voorburg bedraagt 10 kilometer, met de mogelijkheid om deze in te korten tot 5 kilometer; hiervoor is – zowel op de kaart (in oranje, te zien als je de route hebt gedownload) als in het veld – ter hoogte van buitenplaats Vreugd en Rust een verkorte route aangegeven.

Startpunt

De route start bij het NS-station Voorburg (Stationsplein 1, 2275 AZ Voorburg). Hier tref je ook het startpaneel aan. Je kunt de routes in twee richtingen wandelen.

Parkeren

Parkeerplaatsen vind je onder het viaduct van de A12 en het spoor en in de directe omgeving.

Horeca

De meeste horeca vind je in het Huygenskwartier, het historische centrum van Voorburg. In de Herenstraat, aan de Parkweg en de idyllische omliggende straatjes. In de oranjerie en het hoofdhuis van de buitenplaats Vreugd en Rust zijn Brasserie De Koepel en restaurant (en boutique hotel) Central Park Voorburg gevestigd.

Heerlijk wandelen? Download de route op geschiedenisvanzuidholland.nl.