Huygenskwartier

John van Lochem
‘Vlot en veilig over weg en water’

‘Als geboren en getogen Voorburger vind ik het mooi bij te dragen aan de veiligheid over weg en water in dit gebied, waaronder de Vliet. Als je weet dat de historie van de Kerkbrug teruggaat tot 1919 en de Vliet in de 12e eeuw is gegraven, wil ik dit prachtige vaargebied graag in stand houden.’

Dat zegt John van Lochem, sr. Inspecteur Vaarwegen bij de Provincie Zuid-Holland. ‘Wij hebben ongeveer 143 kilometer aan vaarwegen in beheer, waarvan zo’n dertig kilometer de Vliet (Rijn-Schiekanaal) betreft. We bedienen iets meer dan tachtig bruggen. Daaronder de Kerkbrug, de Wijkerbrug en de Oude Tolbrug die op afstand worden bediend. Alleen de Sijtwendeburg wordt lokaal bediend door de sluiswachter van Leidschendam.’

Goed zeemanschap

‘Hoewel de meeste schippers staan voor goed zeemanschap, zijn er ook vaarweggebruikers die het niet zo nauw nemen met de regels. Wij zijn er om te controleren op onder meer het Binnenvaartpolitiereglement en de Scheepvaartverkeerswet. Verder inspecteren we het technisch onderhoud aan de vaarweg en komen we ter plaatse als objecten door een schip worden geraakt boven of onder de waterlijn. We hebben hiervoor ook een meldkamer, de Incident Coördinatiedesk. Wij voeren daarnaast de controle uit op 1.200 ligplaatsen. De gemeente controleert de 3 x 24 uursplekken in de Huygens Haven.’

Superjachten

Van Lochem: ‘In de winter doen wij ijsmetingen in verband met de doorvaart, bijvoorbeeld over de Vliet. En bij sneeuwval zorgen we dat de brugkleppen sneeuwvrij worden gemaakt. Ook in de zomer heeft de Inspecteur Vaarwegen het druk. ‘Hoe hoger de temperatuur, hoe meer zwemmers. Bij bruggen en sluizen levert dit soms gevaarlijke situaties op. We zijn echter ook betrokken bij megatransporten van superjachten over de vaarwegen. Je kunt wel zeggen dan geen dag hier hetzelfde is. Altijd doen we ons best voor een vlotte en veilige vaarweg.’